Healing

En dyrehealer er et menneske, der igennem sin indfølingsevne er i stand til at gå ind og samle fysiske såvel som adfærdsmæssige problemer op.

Det er et menneske, der er i stand til at se og mærke, hvilke energimæssige påvirkninger, det enkelte dyr er under styring af, og dermed finde frem til årsagen til ubalance.

Ved hjælp af healing kan dyrehealeren rette op på de ubalancer, der er tilstede.

En dyrehealer er ikke en erstatning for en dyrlæge.

Det er vigtigt, at dyrehealer og dyrlæge samarbejder, således at dyret får mulighed for den mest optimale behandling.


"Jeg oplever ofte, at dyrets adfærd er et spejlbillede af ejeren."


GLADE DYR, v/ Anette Quist, Tranegårdsvej 27, 1.tv., DK-2900 Hellerup
CVR-nr.: 26688280, Bank: 4001 3204266514
www.gladedyr.dk, gladedyr@hotmail.com
Mobil: 40 62 64 23

fotos ©Thurid Skytte van Steenwijk www.thurid.com, webdesign: Michel van Steenwijk www.coworkers.dk